Reconstruction of Aleja Wojska Polskiego – DK 1 in Częstochowa (currently DK 91)