Panele drewniane przeciwolśnieniowe produkowane przez nas stanowią zaporę dla bezpośredniego rozchodzenia się promieni świateł samochodów oraz innych pojazdów oślepiających ludzi i zwierzęta.

Panel taki zbudowany jest z kantówek drewnianych gdzie kantówki skrajne dostosowane są do słupów wsporczych,  kantówki  pośrednie  zapewniają  stabilność  panelu  i  odporność  panelu na parcie wiatru oraz płużenie. Elementami poziomymi są deski drewniane grubości od 20 do 36 mm połączone ze sobą na  tzw. „pióro – wpust”.

Wysokość panelu: do 4 000 mm, Długość panelu: do 5 000 mm

Drewno (iglaste: świerk lub sosna) zgodne z PN-D- 94021:2013

 – Klasa wytrzymałości – zgodna z C24 wg PN EN 338:2003

– Wady drewna – klasa średnia wg PN-D-94021:2013

– Brak pęknięć wykraczających poza wymagania określone dla klasy średniej drewna wg PN-D-94021:2013

– Sęki zgodne z PN-D-94021:2013, dozwolone sękowanie i szpachlowanie desek

– Skręt włókien – nie większy niż 5%

– Sinizna: dopuszczalna zanikająca przy struganiu, nie dopuszczalna inna forma i rodzaj porażenia przez grzyby

– Wilgotność – ok. 23% wg PN-D-94021:2013 w stanie powietrzno-suchym (Wilgotność materiału w stanie powietrzno – suchym  to  stan  równowagi  jaki  ustala  się  w  dłuższym  okresie  czasu  w  warunkach normalnej eksploatacji)

– Grubość  desek  od  20  do  36 mm  połączonych  ze  sobą  na „pióro – wpust” (nie  dotyczy grubości pióra i wpustu gdzie występuje przewężenie)

– Wysokość pojedynczej deski min. 100 mm

– Kantówki pionowe dostosowane do słupów wsporczych

– Długość paneli: rozstaw słupów pomniejszony o 40 mm

– Wysokość paneli: dostosowana do wysokości ekranów.

Zabezpieczenie impregnacją ciśnieniową czynnikiem Wolmanit CX-10 przed:

– Wilgocią

– Korozja biologiczną

– Agresywnym środowiskiem chemicznym

– Działaniem ognia

(Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 – C-s3, d0, panele w standardzie posiadają 2 klasę ognioodporności na pożar zarośli zgodnie z normą 1794-2:2011)

– Kolor panelu: (po impregnacji odcień zielony, po ok. 6 miesiącach przechodzący w szarawy)

Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny

[dB]

Klasa 

 Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:

25 dB

B3