Listę produkowanych przez nas paneli akustycznych służących do budowy ekranów akustycznych uzupełniają panele akustyczne drewniane. Panel taki zbudowany jest z ramy  drewnianej 130/68 mm. Od strony hałasu znajdują się listwy grubości 28 mm w rozstawie i szerokości zakrywającej minimum 50% powierzchni przedniej ściany panelu (standardowa szerokość listwy 55 mm rozstaw 55 mm). Tylna ściana panelu pełna, zbudowana jest  z desek gr. 28 mm połączonych ze sobą na „pióro – wpust”. Wypełnienie panelu od strony pochłaniającej stanowi tkanina techniczna, wełna mineralna o odpowiedniej gęstości i grubości oraz szczelina powietrzna.

Do produkcji paneli stosujemy drewno: świerk lub sosnę, zgodne z PN-D-94021:2013

– Klasa wytrzymałości – zgodna z C24 wg PN EN 338:2003

– Wady drewna – klasa średnia wg PN-D-94021:2013

– Brak pęknięć wykraczających poza wymagania określone dla klasy średniej drewna wg PN-D-94021:2013

– Sęki zgodne z PN-D-94021:2013

– Skręt włókien – nie większy niż 5%

– Sinizna: dopuszczalna zanikająca przy struganiu, nie dopuszczalna inna forma i rodzaj porażenia przez grzyby

– Wilgotność – ok. 23% wg PN-D-94021:2013 w stanie powietrzno-suchym (Wilgotność materiału w stanie powietrzno-suchym to stan równowagi jaki ustala się w dłuższym okresie czasu w warunkach normalnej eksploatacji)

Drewno jest zabezpieczone impregnacją ciśnieniową przed:

– Wilgocią
– Korozja biologiczną
– Agresywnym środowiskiem chemicznym
– Działaniem ognia
– Kolor panelu: (po impregnacji odcień zielony, po ok. 6 miesiącach przechodzący w brązowo-szary). Dowolny kolor drewna można uzyskać przez pomalowanie zestawem farb do drewna.

Panele posiadają certyfikat CE potwierdzony raportem instytutu TSUS – Building Testing and Research Institute In Bratislava.

Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny [dB]   Klasa  
  Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności wskaźniki Rw:   38 dB
  Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:    33 dB     B3
  Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku ΔLa:    10 dB     A3

Parametry techniczne paneli:

Grubość panelu: 130 mm przeznaczony głownie do montażu w słupach dwuteowych HEB/HEA 160. Przy montażu w słupach większych niż HEB/HEA 160 stosujemy elementy dystansowe.
Wysokość panelu: do 2 000 mm
Długość panelu: do 4 000 mm

Dużą zaletą paneli pochłaniających drewnianych jest ich wysoka izolacyjność oraz modułowość systemu pozwalająca na łączenie paneli z innymi odmianami np.: panelami aluminiowymi, transparentnymi czy panelami typu Zielona Ściana.