DSC01547 

Produkowane przez naszą firmę konstrukcje stalowe ocynkowane służące do budowy ekranów ziemnych to wolnostojące samonośne moduły stalowe wypełnione ziemią i kruszywem, stanowiące osłonę przeciwdźwiękową dla bezpośredniego rozchodzenia się w powietrzu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.

Ekrany ziemne są konstrukcją nośną w której elementami nośnymi są ramy stalowe stawiane na specjalnie przygotowanym podłożu, skręcane ze sobą za pomocą śrub     i ściągów. Zamontowany szkielet stalowy jest wyłożony od wewnątrz matami i zasypywany ziemią oraz kruszywem.

Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny [dB]   Klasa  

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:

   48 dB

     B3

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku ΔLa:

   10 dB  

     A3

Parametry techniczne paneli:

Wysokość ekranu: do 6 000 mm (z modułem co 500 mm)
Długość panelu: dostosowana do potrzeb

               
         Flora Bis Sp. z o.o.                                              Kapitał zakładowy: 3 050 000 PLN                                        tel. +48 343 186 847    
  42-160 Krzepice, ul. Rolnicza 3                 KRS 0000332776                     fax +48 343 186 861                       
  woj. śląskie   REGON 241245143        
  Polska   NIP: 574-203-26-30   e-mail: biuro@flora-bis.pl