drewniane

Listę produkowanych przez nas paneli akustycznych służących do budowy ekranów akustycznych uzupełniają panele akustyczne drewniane. Panel taki zbudowany jest z ramy  drewnianej 130/68 mm. Od strony hałasu znajdują się listwy grubości 28 mm w rozstawie i szerokości zakrywającej minimum 50% powierzchni przedniej ściany panelu (standardowa szerokość listwy 55 mm rozstaw 55 mm). Tylna ściana panelu pełna, zbudowana jest  z desek gr. 28 mm połączonych ze sobą na „pióro – wpust”. Wypełnienie panelu od strony pochłaniającej stanowi tkanina techniczna, wełna mineralna o odpowiedniej gęstości i grubości oraz szczelina powietrzna.

Do produkcji paneli stosujemy drewno: świerk lub sosnę, zgodne z PN-D-94021:1982

- Klasa wytrzymałości – K27 wg PN-S-10082:1992
- Wady drewna – klasa średnia  wg PN-D-94021:1982
- Brak pęknięć
- Sęki zgodne z PN-D-94021:1982,
- Skręt włókien – nie większy niż 5%
- Wilgotność - 23% wg PN-D-04150:1984 w stanie powietrzno-suchym

Drewno jest zabezpieczone impregnacją ciśnieniową przed:

- Wilgocią
- Korozja biologiczną
- Agresywnym środowiskiem chemicznym
- Działaniem ognia
- Kolor panelu: (po impregnacji odcień zielony, po ok. 6 miesiącach przechodzący w brązowo-szary). Dowolny kolor drewna można uzyskać przez pomalowanie zestawem farb do drewna.

Panele posiadają certyfikat CE potwierdzony raportem instytutu TSUS - Building Testing and Research Institute In Bratislava.


Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny [dB]   Klasa  
  Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności wskaźniki Rw:    38 dB    
  Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:    33 dB     B3
  Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku ΔLa:    10 dB     A3

Parametry techniczne paneli:

Grubość panelu: 130 mm przeznaczony głownie do montażu w słupach dwuteowych HEB/HEA 160. Przy montażu w słupach większych niż HEB/HEA 160 stosujemy elementy dystansowe.
Wysokość panelu: do 2 000 mm
Długość panelu: do 4 000 mm

Dużą zaletą paneli pochłaniających drewnianych jest ich wysoka izolacyjność oraz modułowość systemu pozwalająca na łączenie paneli z innymi odmianami np.: panelami aluminiowymi, transparentnymi czy panelami typu Zielona Ściana.

               
         Flora Bis Sp. z o.o.                                              Kapitał zakładowy: 3 050 000 PLN                                        tel. +48 343 186 847    
  42-160 Krzepice, ul. Rolnicza 3                 KRS 0000332776                     fax +48 343 186 861                       
  woj. śląskie   REGON 241245143        
  Polska   NIP: 574-203-26-30   e-mail: biuro@flora-bis.pl