aluminium

Rosnący nieustannie hałas komunikacyjny i przemysłowy związany z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz  powstającymi z dużym rozmachem parkami przemysłowymi wymusza na nas stosowanie coraz to nowszych rozwiązań służących ochronie przed nim. Wychodząc naprzeciw firma Flora Bis Sp. z o. o. stworzyła panele akustyczne aluminiowe ALUMET:

Alumet 1 - jednostronnie pochłaniające,
Alumet 2 - obustronnie izolacyjne,
Alumet 3 - obustronnie pochłaniające.

Panel akustyczny pochłaniający Alumet 1 zbudowany jest z dwóch profilowanych blach aluminiowych w tym przedniej perforowanej, Alumet 2 z dwóch profilowanych blach aluminiowych nieperforowanych, Alumet 3 z dwóch profilowanych blach aluminiowych perforowanych,  zamocowanych na dwóch specjalnych profilach: górnym i dolnym, które mają specjalnie ukształtowane gniazda do stabilizowania warstw akustycznych wewnątrz panelu oraz są wyprofilowane w sposób pozwalający na łączenie ich na tzw. „pióro – wpust”. Kolor panelu określa Zamawiający stosując do tego celu paletę RAL. Panele aluminiowe Alumet wyposażone są w uszczelki boczne stabilizujące panele w słupach HEB/HEA 160.

Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny [dB]   Klasa  

  Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności wskaźniki Rw:

  - Alumet 1

  - Alumet 2

  - Alumet 3

  

     31 dB  

     31 dB

     31 dB

          

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:

  - Alumet 1

  - Alumet 2

  - Alumet 3

     

     25 dB

     25 dB

     26 dB

    B3   

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku ΔLa:

  - Alumet 1

  - Alumet 2

  - Alumet 3

    

     16 dB

 nie dotyczy 

     16 dB

    A4

Parametry techniczne paneli:

Grubość panelu: 125 mm przeznaczony do montażu w słupach HEA/HEB 160. Przy montażu w słupach większych niż HEB/HEA 160 stosujemy elementy dystansowe.

Wysokość panelu: 500 mm
Długość panelu: do 5 000 mm

Panele posiadają Aprobatę Techniczną Nr AT/2013-02-2987 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz certyfikat CE potwierdzony raportem instytutu TSUS - Building Testing and Research Institute In Bratislava.

Modułowość systemu pozwala na łączenie paneli z innymi odmianami np.: panelami typu Zielona Ściana, drewnianymi czy transparentnymi.
Dzięki niewielkiej masie paneli montaż ich (wsuniecie pomiędzy wcześniej zamontowane słupy) może odbywać się ręcznie bez konieczności użycia dźwigu czy HDS-u.

Przy braku perforacji blachy przedniej panel akustyczny aluminiowy Alumet 1 może służyć jako odbijający.

               
         Flora Bis Sp. z o.o.                                              Kapitał zakładowy: 3 050 000 PLN                                        tel. +48 343 186 847    
  42-160 Krzepice, ul. Rolnicza 3                 KRS 0000332776                     fax +48 343 186 861                       
  woj. śląskie   REGON 241245143        
  Polska   NIP: 574-203-26-30   e-mail: biuro@flora-bis.pl