36

Produkowane przez naszą firmę panele akustyczne pochłaniające typu Zielona Ściana FLORA C typ C1, C2, C3 i C4 to jedne z najpopularniejszych rozwiązań paneli służących do budowy ekranów akustycznych chroniących przed hałasem komunikacyjnym jak również przemysłowym.

Panel zbudowany jest z ramy stalowej wykonanej z ceowników zimnogiętych. Do ramy przyspawana jest siatka z pręta Ø6 o oczku 150 x 150 mm lub Ø8 o oczku 200 x 200. Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie na grubość śr. 90 µm (oraz ewentualne dodatkowe malowanie na dowolny kolor RAL). Wewnątrz znajdują się dwie warstwy wełny akustycznej  o odpowiedniej grubości i gęstości przedzielone płytą betonową.  Kolor zielony (lub inny) nadaje siatka polietylenowa oraz tkanina techniczna umieszczone pomiędzy siatką stalową a wełną.

Panele posiadają Aprobatę Techniczną Nr AT/2014-02-3097/2 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz certyfikat CE potwierdzony raportem instytutu TSUS - Building Testing and Research Institute In Bratislava.

Posiadamy w swojej ofercie panele jedno i dwustronnie pochłaniające.

Parametry akustyczne paneli:

Parametr akustyczny [dB]   Klasa  

  Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności wskaźniki Rw:

  - typ C1

  - typ C2

  - typ C3

  - typ C4

  

   36 dB

   37 dB

   32 dB

   33 dB

          

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych ΔLR:

  - typ C1

  - typ C2

  - typ C3

  - typ C4

   33 dB  

   33 dB

   27 dB

   29 dB

     B3

  Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku ΔLa:

  - typ C1

  - typ C2

  - typ C2 (druga strona)

  - typ C3

  - typ C4

   12 dB

   13 dB

     9 dB

   15 dB

   15 dB

    A4

    A4

    A3

    A4

    A4

Parametry techniczne paneli:

Grubość panelu: 129 mm przeznaczony głownie do montażu w słupach dwuteowych HEB/HEA 160/180. Przy montażu w słupach większych niż HEB/HEA 160/180 stosujemy elementy dystansowe.
Wysokość panelu: do 2 000 mm
Długość panelu: do 6 000 mm

Dużą zaletą paneli pochłaniających typu Zielona Ściana jest ich konstrukcja umożliwiająca obsadzenie ekranu roślinnością pnącą oraz modułowość systemu pozwalająca na łączenie paneli z innymi odmianami np.: aluminiowymi, drewnianymi czy transparentnymi.

               
         Flora Bis Sp. z o.o.                                              Kapitał zakładowy: 3 050 000 PLN                                        tel. +48 343 186 847    
  42-160 Krzepice, ul. Rolnicza 3                 KRS 0000332776                     fax +48 343 186 861                       
  woj. śląskie   REGON 241245143        
  Polska   NIP: 574-203-26-30   e-mail: biuro@flora-bis.pl